ΕΛΕΝΗΣ ΛΑΔΙΑ - ΤΑ ΚΟΛΑΖ ΙΙΙ

Τρίτη, 12 Ιουλίου 2011

ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΛΑΔΙΑ - ΩΡΟΓΡΑΦΙΑὨρογραφία (διηγήματα) Ἀθήνα 1990. Βραβεῖο Οὐράνη τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν 1991. Καστανιώτης 1991, Ἁρμός 1995

Ὠρογραφία, ἡ καταγραφή τῶν γεγονότων στίς ἐποχές, εἶναι ἕνας γενικός τίτλος γιά τά δεκαπέντε διηγήματα τοῦ βιβλίου, ὅπου τό καθένα ἔχει ἰδιαίτερο ὑπότιτλο. Μιά καταγραφή ἰδεῶν καί τύπων ὑπάρχει στήν Ὠρογραφία. Συνειδήσεις πού κουρασμένες ἀπό τήν πολλαπλότητα τῆς τέχνης καί τῶν θεωριῶν ζητοῦν τήν μία καί μόνη λύση πού θά πρόσφερε ἕνα μαθηματικό πρότυπο, συγγραφεῖς πού βρίσκονται σέ νομοτελειακή σχέση μέ τούς ἥρωές τους, καθημερινά ἄτομα πού φιλοδοξοῦν νά φτιάξουν κοσμοθεωρίες, ἀναζήτηση τοῦ θείου ἤ μιᾶς πρώτης ἀρχῆς, μέσα ἀπό μονοπάτια μαγείας, εἰδωλολατρίας, πίστης καί ἀθεϊας. Ἔτσι οἱ πολλές ὀπτικές αὐτῶν τῶν διαφορετικῶν σέ θεματολογία διηγημάτων, εἶναι μιά ἀπόπειρα νά ἐπισημανθεῖ τό πέραν τῶν συμβάντων καί φαινομένων "μυστικό," συμφιλιωμένη ὡστόσο καί μέ τήν ἐπίγνωση ὅτι αὐτό διαρκῶς διαφεύγει ἀπό τόν ἀνθρώπινο νοῦ.