ΕΛΕΝΗΣ ΛΑΔΙΑ - ΤΑ ΚΟΛΑΖ ΙΙΙ

Δευτέρα, 11 Ιουλίου 2011

ΒΘΒΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΛΑΔΙΑ - ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΙΚΗ ΣΧΕΣΗ

Ἀποσπασματική σχέση (μυθιστόρημα)

Ἰωλκός 1974, Ἑγνατία 1979, Ἑστία 1983

Τό βιβλίο αὐτό εἶναι ἡ ἔρευνα μιᾶς σχέσης. Ἡ ἀφηγήτρια, πίσω ἀπό τά φαινομενικά ἀποκομμένα γεγονότα μιᾶς σχέσης της μέ μιά ἄλλη κοπέλα, προσπαθεῖ ν'ἀνακαλύψει τό βαθύτερο γεγονός πού τήν ἐδημιούργησε. Μᾶς ἀφήνει τήν ἐντύπωση κάποιου πού ταυτόχρονα σἀν μελετητής καί σάν δημιουργός προσπαθεῖ μέ τά λίγα ἀποσπάσματα πού ἔχουν μείνει στά χέρια του ἀπό κάποιο ἔργο πού χάθηκε, πότε νά φτιάξει ἀπό τήν ἀρχή ὁλόκληρο τό χαμένο αὐτό ἔργο, καί πότε ἔστω καί μόνο νά καταγράψει τήν πορεία του.

Ἡ διπλή της αὐτή ὑπόσταση καταλήγει σ' ἕνα ἀπροσδόκητο ἀποτέλεσμα: τά ἀποσπασματικά γεγονότα πού τήν ἀπασχολοῦν, ἄν καί δίνονται ἀπό τήν ἀπόσταση πού δημιουργεῖ ἡ ὀπτική γωνία ἑνός μελετητῆ, συγχρόνως κρατοῦν καί ὅλη τήν τρομαχτική σημασία πού μόνον ἕνας δημιουργός μπορεῖ νά δώσει καί στό ἁπλούστερο πράγμα πού μᾶς συμβαίνει.


Η συγγραφεύς κοιτάζει ἀπό τόν ἕβδομο οὐρανό κάτι πού συμβαίνει στή γῆ, χωρίς ποτέ νά χάνει τίς πραγματικές του διαστάσεις.