ΕΛΕΝΗΣ ΛΑΔΙΑ - ΤΑ ΚΟΛΑΖ ΙΙΙ

Τρίτη, 12 Ιουλίου 2011

ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΛΑΔΙΑ - ΧΙ Ο ΛΕΟΝΤΟΜΟΡΦΟΣ

Χί ὁ Λεοντόμορφος ( μυθιστόρημα) Ἑστία 1986

Ὁ Χί ὁ Λεοντόμορφος μυθικός μαζί καί ἀνθρώπινος, διανύει τήν πορεία του ἀπό τήν φτωχική του συνοικία μέχρι τό "ὅρος τῶν Ἀμώμων," ἀναζητώντας τήν ἀπόλυτη πίστη καί συνάμα τήν ἐλευθερία τοῦ νοῦ του, συνδυασμός πού γιά τήν τυπική λογική δημιουργεῖ ἀντίφαση καί φαῦλο κύκλο. Ὀ τύπος τοῦ Χί τοῦ Λεοντόμορφου χαρακτηρίζει ἴσως μιά εἰδική ἀνθρώπινη κατηγορία, πού θά μποροῦσε νά δημιουργήσει τόν ὅρο "Λεοντομορφισμό.'' '"Ὁ Λεοντομορφισμός" ὁρίζεται ἀπό τήν ἐπίγνωση πώς ἡ σύλληψη τῶν ὁραμάτων ὑπερβαίνει πάντα τά ἀνθρώπινα μέσα ἔκφρασης, ἀλλά ταυτόχρονα κι ἀπό τήν ἐμμονή στό ὅραμα, τοῦ ὁποίου οἱ ἀναβιώσεις καί οἱ διαψεύσεις του ἀναγκάζουν τό ἄτομο νά βρίσκεται συνεχῶς στό μεταίχμιο ὀνείρου καί πράξης.