ΕΛΕΝΗΣ ΛΑΔΙΑ - ΤΑ ΚΟΛΑΖ ΙΙΙ

Δευτέρα, 1 Αυγούστου 2011

ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΛΑΔΙΑ - ΕΞ ΑΙΓΥΠΤΟΥ


Ἐξ Αἰγύπτου (Ἅγιοι τῶν Κοπτῶν) Ἁρμός 1995

... Ἡ σημερινή ἔρημος τῆς Νιτρίας δέν εἶναι δύσβατη, ὅπως τόν καιρό τοῦ Παλλαδίου, καί τό ἔδαφος δαμάστηκε ἀπό τήν ἀνθρώπινη εὐφυϊα. Ὄσο ὅμως ἔμενα ἐκεῖ, αἰσθανόμουν πώς βρισκόμουν σέ ἕναν χῶρο ψυχοβολῆς. Χιλιάδες ἄνθρωποι ἀσκήτεψαν σ' αὐτόν, ὅλοι μέ τόν ἴδιο πόθο τῆς αἰωνιότητας καί τῆς ὅρασης τοῦ Θεοῦ.

Αἰῶνες τώρα, αὐτή ἡ ἔρημος ἄκουσε βάσανα καί καημούς, δέχτηκε προσευχές καί μετάνοιες, εἶδε μαρτύρια καί θαύματα. Θεοφάνειες καί σατανικοί πειρασμοί πάλευαν γιά τήν ἀνθρώπινη ψυχή, πού μαρτυρικά ἀλλά νικηφόρα ὅδευε πρός τόν Θεό. Τό ἴδιο νίτρο μέ τίς ἀνταύγειες τοῦ φωτός δίνει στό τοπίο μιά γαλακτόχρωμη μονοτονία, καί οἱ μικροσκοπικοί του κόκκοι κολλᾶνε στά μαλλιά καί στό πρόσωπο, σάν νά φυσάει θαλασσινός ἀέρας...